PParch

Pre Pparch sme vytvorili webovú stránku, ktorá odráža kvalitu poskytovaných služieb, zdôrazňuje prezentáciu prác a profesionalitu, no zároveň je minimalistická a jemne hravá. Hlavným cieľom bolo odlišiť sa od konkurencie, nie vytvoriť marketingovú webovú stránku, ktorá by vyzerala ako ostatné. Hlavný dôraz sme položili na vytvorenie úvodnej mriežky, ktorá prezentuje jednotlivé projekty.

gallery

Použité technológie

Wordpress

PHP

Javascript

CSS3

gallery gallery gallery